PostHeaderIcon Żłobek Publiczny w Bielawie

PostHeaderIcon Zmiana opłat za pobyt dziecka w żłobku

Żłobek Publiczny w Bielawie

SZANOWNI RODZICE !

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku.

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami załączonymi do informacji.

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
  2. Uchwała  Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie.
  3. Zarządzenie Dyrektora Żłobka  nr 11/2021 r.  Dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Iwona Łęgosz
dyrektor żłobka Publicznego w Bielawie

 

 

PostHeaderIcon Maluch+ 2021

Żłobek Publiczny w Bielawie

W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021, Gmina Bielawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 727 680,00 zł. na utworzenie 24 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku Publicznym przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 oraz 7 680,00 zł. na ich utrzymanie. Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku. 

PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

ielawa 07.10.2021 r.

SZANOWNI RODZICE !

 

W związku z trwającymi pracami remontowymi w naszym żłobku pragnę poinformować, że termin zakończenia prac został wydłużony do końca listopada, o czym mówi poniżej zamieszczony do Państwa list od Burmistrza Miasta Bielawa Pana Andrzeja Hordyja.

Jednocześnie nadmieniam, że dzieci nadal pozostaną w lokalizacjach jak dotychczas oraz pod opieką tej samej kadry opiekuńczej i obsługowej.

Łączę wyrazy szacunku, licząc na Państwa wyrozumiałość.

Iwona Łęgosz

Dyrektor żłobka Publicznego w Bielawie