PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie zmiany opłaty za żłobek wraz załącznikami umieszczonymi pod Zarządzeniem do wglądu ( Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy  i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

 

PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

SZANOWNI RODZICE !

 

Informuję, że w dniu 24.12.2020 -r. ( czwartek- Wigilia) oraz 31.12.2020 r. ( czwartek- Sylwester) żłobek będzie nieczynny.

 

Jednocześnie informuję, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności żłobkowej grupy nadal nie będą łączone.

 

Od dnia 04.01.2021 r. żłobek czynny będzie od godz. 6.30 do godz. 15.30.

 

 

 

Iwona Łęgosz

dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

PostHeaderIcon INFORMACJA PILNA !

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, dnia 17.11.2020 r.

 

SZANOWNI RODZICE !

 

Po rozeznaniu sytuacji zdrowotnej personelu żłobka informuję :

- MISIEgrupa otwarta będzie od 19.11.2020 r. (czwartek)

- PSZCZÓŁKI – grupa otwarta będzie od 23.11.2020 r. (poniedziałek)

 

Wszystkie grupy czynne będą od 7.00 do 15.00 do odwołania.

 

Jednocześnie informuję Państwa, że opłaty za miesiąc październik 2020 r. naliczone zostaną w terminie późniejszym i podane do wiadomości Państwa drogą e-mail.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje zaświadczenie z informacją, że grupa do której uczęszcza Państwa dziecko była nieczynna lub z informacją o tym, że nieczynny był żłobek w terminie od 05.11.2020 do 13.11.2020 r. proszę o zgłoszenie takiej potrzeby drogą e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Powyższe informacje zostają podane do Państwa wiadomości po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

 

Z wyrazami szacunku

Iwona Łęgosz – Dyrektor żłobka

 

 

 

PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

INFORMACJA PILNA ! Bielawa, dnia 12.11.2020 r.

 

SZANOWNI RODZICE !

 

Informuję, że od dnia 16.11.2020 r. w żłobku zostaną uruchomione dwie grupy :

- WESOŁE SKRZATY (na parterze budynku)

- TYGRYSKI URWISKI (na pietrze budynku)

 

Żłobek czynny będzie od 7.00 do 15.00.

 

Pozostałe dwie grupy : MISIE i PSZCZÓŁKI będą uruchamiane w miarę stabilizowania się sytuacji zdrowotnej personelu żłobka.

 

Jednocześnie informuję Państwa, że opłaty za miesiąc październik 2020 r. naliczone zostaną w terminie późniejszym i podane do wiadomości Państwa drogą e-mail.

Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje zaświadczenie z informacją, że grupa do której uczęszcza Państwa dziecko jest nieczynna lub z informacją o tym, że nieczynny był żłobek w terminie od 05.11.2020 do 13.11.2020 r. proszę o zgłoszenie takiej potrzeby drogą e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. od poniedziałku tj. 16.11.2020 r.

 

Informuję także, że powyższe decyzje zostały podjęte w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

W imieniu swoim jak i personelu żłobka dziękujemy Państwu za przekazywane życzenia zdrowia.

 

Dalsze informacje będzie umieszczane jak do tej pory

na stronie internetowej żłobka.

 

 

Z wyrazami szacunku

Iwona Łegosz – Dyrektor żłobka

 

 

 

PostHeaderIcon INFORMACJA PILNA

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, dnia 04.11.2020 r.

 

 

SZANOWNI RODZICE !

 

 

W związku z absencją pracowników uniemożliwiającą funkcjonowanie żłobka, w porozumieniu z Organem Prowadzącym informuję, że Żłobek Publiczny w Bielawie nie będzie czynny od dnia 05 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

 

Dalsze informacje będzie umieszczane na stronie internetowej żłobka.

 

 

Z wyrazami szacunku

Iwona Łegosz – Dyrektor żłobka

 

 

 

PostHeaderIcon Informacja dla rodziców

Żłobek Publiczny w Bielawie

DRODZY RODZICE !

 

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem Sars-Cov-2 oraz ułatwić zachowanie dystansu społecznego od dnia 26.10.2020 r. przyprowadzanie dzieci do żłobka będzie odbywało się w systemie jak poniżej :

 

1. Dzieci z grupy III-PSZCZÓŁKI i IV-TYGRYSKI URWISKI przyprowadzane są i odbierane ze żłobka wejściem od strony ogrodu (od bramki głównej do wejścia prowadzi chodnik obok wózkowni).

 

Prosi się rodziców z tych grup (grupa III i IV), aby karty do czytnika pozostawili w szafce dziecka. Obecność dziecka będzie wczytywana do czytnika przez Panie Opiekunki z danej grupy.

 

2. Dzieci z grupy I-MISIE i II- WESOŁE SKRZATY przyprowadzane są i odbierane z budynku żłobka wejściem głównym od frontu.

 

-Dzieci przyprowadzane są do żłobka do godz. 8.00 z zachowaniem zasad obowiązujących jak dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji stanu zdrowia dziecka tzn. do żłobka przyprowadzamy wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu biegunki, wysypki czy objawów zapalenia spojówek.

 

  -Temperatura ciała dziecka będzie mierzona podczas pobytu dziecka w żłobku. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka oraz konsultacji lekarskiej. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do żłobka.

UWAGA!

W przypadku podejrzenia przez lekarza pierwszego kontaktu/pediatrę zachorowania u dziecka na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemjologicznej w Dzierżoniowie tel.74 832 33 33 oraz zastosowania uzyskanych tam instrukcji. Rodzic zobowiązany jest także do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Żłobka.

  -Pobyt w przestrzeni wspólnej w budynku żłobka: szatni, ciągów komunikacyjnych, rodzic/opiekun ogranicza do niezbędnego minimum potrzebnego na przebranie dziecka w szatni oraz przekazanie pod opiekę Opiekunów do danej grupy wiekowej (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Ponadto przypominamy, że :

  -Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

  -Przed wejściem do budynku żłobka rodzic dezynfekuje ręce stojącym przed drzwiami płynem do dezynfekcji.

  -W przestrzeni wspólnej żłobka (szatnia, wejście do sali zabaw) poruszamy się z zachowaniem zasady -1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  -Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko/dzieci do/ze żłobka zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m.

  -Osoba upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka musi być pełnoletnia i zdrowa. Upoważnienie rodzice pobierają w grupie do której uczęszcza dziecko. Wypełnione i podpisane upoważnienie rodzic/opiekun przekazuje opiekunom w grupie.Dziękuję za współpracę

Iwona Łęgosz- Dyrektor żłobka