PostHeaderIcon DRODZY RODZICE !

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

 

Informuję, że od dnia 19.04.2021 r. żłobek będzie otwarty już dla wszystkich dzieci w godzinach od 6.00 do 16.00.

Jednak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem Sars-Cov-2 oraz ułatwić zachowanie dystansu społecznego przyprowadzanie dzieci do żłobka będzie odbywało się w systemie jak dotychczas, to znaczy :

 

1. Dzieci z grupy III-PSZCZÓŁKI i IV-TYGRYSKI URWISKI przyprowadzane są i odbierane ze żłobka wejściem od strony ogrodu (od bramki głównej do wejścia prowadzi chodnik obok wózkowni.

 

2. Dzieci z grupy I-MISIE i II- WESOŁE SKRZATY przyprowadzane są i odbierane z budynku żłobka wejściem głównym od frontu.

 

-Dzieci przyprowadzane są do żłobka do godz. 8.00 z zachowaniem zasad obowiązujących jak dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji stanu zdrowia dziecka tzn. do żłobka przyprowadzamy wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu biegunki, wysypki czy objawów zapalenia spojówek.

     

    -Temperatura ciała dziecka będzie mierzona podczas pobytu dziecka w żłobku. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka oraz konsultacji lekarskiej. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do żłobka.

Przypominamy także o ty, że przestrzegając obostrzeń sanitarnych dbamy o zdrowie innych uczestników społeczności żłobkowej :

    -Przed wejściem do budynku żłobka rodzic dezynfekuje ręce w stacji dezynfekcyjnej, zakłada obuwie ochronne oraz maseczkę osłaniającą nos i usta.

    -Pobyt w przestrzeni wspólnej w budynku żłobka: szatni, ciągów komunikacyjnych, rodzic/opiekun ogranicza do niezbędnego minimum potrzebnego na przebranie dziecka w szatni oraz przekazanie pod opiekę Opiekunów do danej grupy wiekowej z zachowaniem dystansu społecznego.Dziękuję za współpracę Iwona Łęgosz- Dyrektor żłobka