PostHeaderIcon Informacja o zmianie w zasadach bezpieczeństwa

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, dnia 26.03.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA

 

W związku ze zmianami w zasadach bezpieczeństwa ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 informuję, że w dniach od 27 marca 2021 r do 09 kwietnia 2021 r praca grup w żłobku zostaje zawieszona.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

W związku z powyższym, w żłobku zostanie utworzona jedna grupa, która czynna będzie od 6.30 do 15.30.

Informuję także, że stała opłata za żłobek zostanie pomniejszona za czas wyłączenia grup z funkcjonowania.

Ważne ! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje o nowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących od 27 marca 2021 znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

 

O zmianach w zasadach bezpieczeństwa będzie Państwo informowani na bieżąco.

 

 

Z poważaniem

Iwona Łęgosz –Dyrektor Żłobka w Bielawie