PostHeaderIcon Zmiana opłat

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

UWAGA RODZICE

ZMIANA W OPŁACIE ZA ŻŁOBEK !

 

 

W związku z Uchwałą Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2020 r. (treść Uchwały zamieszczona poniżej) informuję Państwa, że od dnia 01.03.2020 r. nastąpi zmiana w naliczaniu opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata stała w wysokości 390 zł ( 15% aktualnie obowiązujacego minimalnego wynagrodzenia za pracę) naliczana będzie za każdy miesiąc bez względu na czas pobytu oraz liczbę dni pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu.

Zniżka w opłacie stałej będzie przysługiwała rodzeństwu uczęszczającemu do żłobka oraz Rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny .

Stawka żywieniowa nie ulega zmianie i będzie nadal odliczana za dni nieobecności dziecka (proszę nadal używać kart do czytnika w celu rejestracji obecności dziecka w żłobku).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Publicznego prowadzonego przez Gminę Bielawa otrzymacie Państwo Aneksy do aktualnie obowiązujących Umów.

 

Uchwała

 

Iwona Łęgosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

 

 

BIELAWA, DNIA 24.02.2020