PostHeaderIcon INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA MIESIĄC MAJ 2020 r.

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa, dnia 20.05.2020 r.

UWAGA RODZICE !!!

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA MIESIĄC MAJ 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/236/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 19 maja 2020 r. (treść uchwały w załączeniu) zmieniającą uchwałę Nr XXII/221/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Publicznego w Bielawie z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołujacego chorobę COVID-19 za miesiąc maj z opłaty stałej zwolnieni są rodzice, których dzieci nie uczęszczają w miesiącu maju do naszej placówki.Uchwała nr XXIV.236.2020

Iwona łęgosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie